INSTÄLLNING & TIPS

Under installationen

På den här sidan hittar du allt du behöver veta under installationen.

KABEL

Kom ihåg att använda tillräckligt många kabelhållare längs begränsningskabeln - om den är lös riskerar du att roboten klipper av kabeln.