Vanliga frågor

Appen kan användas både för att programmera roboten och för att uppdatera den fasta programvaran.
Läs mer i manualen.
Den kan inte användas för att direkt stoppa eller starta roboten.
Den arbetar utifrån det tidsinställda programmet som du har ställt in i appen.
Zonindelningsfunktionen kan användas för att dela upp trädgården så att det blir lättare för roboten att klippa. Dessutom går det att fastställa hur ofta roboten ska starta i de olika zonerna, vilket gör det enklare och snabbare för den att klippa gräsmattan. Det kan också vara en fördel om du har små passager som förbinder delar av din trädgård.

Först måste du se till att den sammanlagda storleken på zonerna inte överstiger 600 m², 900 m² eller 1200 m² beroende på modell. Därefter måste du se till att begränsningskabeln går genom alla zoner, så att roboten kan röra sig i alla zoner. (Kom ihåg att det måste vara minst 60 cm mellan begränsningskablarna.)

Mät avståndet från laddningsstationen till startpunkten i zon 2 eller 3. Därefter måste du ange antalet gånger, definierat i procent, som du vill att roboten ska starta i konerna. Vi rekommenderar att du låter den börja i mitten av en angiven zon.

Alla uppgifter kan enkelt skrivas upp i appen.

För ytterligare förklaringar, se steg-för-steg-guiden i handboken på sidorna 31–32.

Om grannen har en robotgräsklippare ska det vara ett avstånd på 1,6 m mellan era avgränsningskablar.

Om roboten visar avgränsningsfel kan du skapa en testbana. På så sätt kan du se om det är maskinen eller kabeln som det är fel på. Video

Vi rekommenderar följande körtid för de olika robotarna. Observera att tiderna är med förbehåll, då de är testade på en kvadratisk och plan gräsmatta.
Kom ihåg att körtiden är inkl. laddningstid.

600 m2: 6 timmar per dag från måndag till fredag i totalt ca 30 timmar.

900 m2: 9 timmar per dag från måndag till fredag i totalt ca 45 timmar.

1200 m2: 12 timmar per dag från måndag till fredag i totalt ca 60 timmar.

Den maximala längden på beteskabeln är 250 meter, annars finns det risk för signalstörningar.

När robotgräsklipparen har registrerat avgränsningskabeln fem gånger kör den några meter bort från den senaste registreringsplatsen och kör sedan tre gånger runt i en spiralbana för att förbättra sin täckning av gräsmattan. Läs mer på sida 6 i bruksanvisningen.

Roboten klipper gräset ofta, vilket gör att din gräsmatta blir mycket friskare och grönare. Det förhindrar mossa från att växa och gör att stråna som klipps är så korta att du inte behöver ta fram krattan varje gång.

Roboten är stöldskyddad med hjälp av pin-kod och larm.

Robotgräsklippare från Grouw låter upp till 66 dB, vilket är väldigt tyst om man jämför med en traditionell bensindriven gräsklippare som låter närmare 98 dB. Det gör både dig och dina grannar glada.

Det är meningen att skalet ska sitta löst. Det gör att sensorn kan känna av motstånd om roboten skulle köra in i något.

När du lyfter upp den slutar knivarna rotera direkt och den avger en akustisk signal som betyder att den har lyfts upp.

Robotgräsklipparen har en inbyggd regnsensor, men för att inte skapa hjulspår går det att ställa in den så att den inte kör när det regnar. Det finns också risk att den skapar fula gräsklumpar om den kör när det regnar.

Ja. Tills du återställer den med en säkerhetskod som bara du eller din smartphone känner till fungerar den bara i din trädgård.

Robotgräsklipparen kan köra i lutningar upp till 35 % eller ca 20°.

Den kommer antingen att köra över eller runt mullvadshögar, så ojämna ytor är inga problem. Studier har visat att mullvadar är rädda för robotgräsklipparen när den kör.

Beroende på modell, väder och vind kan en fulladdad robotgräsklippare köra i 60–120 minuter.

Felmeddelanden och felavhjälpning

Här hittar du information om felmeddelanden och hur du själv kan åtgärda problemet.