Uppdatering

Ladda ner vår senaste firmware-uppdatering

Här hitter du vår senaste firmwareuppdatering

Vår senaste uppdatering (7.5) är klar, med följande förbättringar:

Versionsnamn
Modeller före 2022 - 7.3
Modeller från 2022 v0403

1. Förbättrad kollisionssensor.

2. Lugn uppstart av hjulmotor för att undvika märken i gräsmattan.

3. Förbättrad spiralklippning.

4. När robotgräsklipparen når avgränsningskabeln stannar den och backar för att hitta en ny riktning.

5. Rättar olika stavfel och småfel i programvaran.

6. Åtgärdar felaktig uppstart i laddstationen.

*OBSERVERA! Alla filer ska läggas på ett tomt USB-minne (inte mappen, bara filerna). Roboten läser själv in rätt uppdateringsfil, oavsett märke eller modell.