FAQ

Appen kan både bruges til at programmere robotten og til at opdatere firmwareversionen.
Læs mere i manualen.
Den kan dog ikke bruges til direkte at starte og stoppe robotten.
Den vil køre efter din tidsprogrammering i appen.

Multizonefunktionen kan bruges, hvis du gerne vil dele din
have op, gøre det nemmere for robotten at klippe og bestemme hvor ofte den skal
starte i forskellige zoner, således kommer den hurtigere og nemmere rundt i
haven. Det kan også være en fordel, hvis du har smalle passager.

Først skal man sikre sig at det samlede areal ikke overstiger 600m², 900m² eller
1200m² alt efter modellen. Dernæst skal man sikre sig at grænsekablet er
gennemgående til alle zoner, så robotten kan bevæge sig mellem dem. (Husk at
der skal være minimum 60 cm mellem grænsekablerne).

Man opmåler afstanden fra
ladestationen til startpunktet i zone 2 eller 3. Herefter angives i procent
hvor ofte robotplæneklipperen skal starte i de angivne zoner. Det anbefales, at
den starter midt i en given zone.

Alle data kan nemt skrives ind i appen.

Se en mere udførlig forklaring med illustrationer på side
5-6 i manualen.

Hvis naboen har en robotplæneklipper af samme mærke, skal der være 1,6 m mellem jeres afgrænsningskabler.

Hvis robotten viser afgrænsningsfejl kan der laves en testbane, der kan vise, om det er maskine eller kabel, der er fejl på. Se mere under videoer

Vi anbefaler følgende køretid for de forskellige robotter. Bemærk at tiderne er med forbehold, da de er testet på en kvadratisk og plan græsplæne.
Husk at køretiden er inkl. ladetid.

600 m2: 6 timer pr. dag fra mandag til fredag i alt ca. 30 timer

900 m2: 9 timer pr. dag fra mandag til fredag i alt ca. 45 timer

1200 m2: 12 timer pr. dag fra mandag til fredag i alt ca. 60 timer

Max længde på afgræsningskabel er 250m, ellers vil der være risiko for signalforstyrrelse.

Når robotplæneklipperen har registreret afgrænsningskablet fem gange, kører den et par meter væk fra seneste registreringssted og kører tre gange rundt i en spiralbane for at forbedre sin dækning af græsplænen.

Læs mere på side 6 i manualen.

Robotten klipper så fint og hyppigt, at du for det første vil få en meget sundere og grønnere græsplæne, som har mindre tendens til mos, men det betyder også, at de afklippede strå er så korte, at du ikke behøver rive noget sammen.

Robotten er tyverisikret med pinkode og alarm.

En Grouw plæneklipper ”støjer” kun op til 66dB, som er intet til sammenligning med en benzinplæneklipper, som ligger nærmere 98dB. Så du tilgodeser både dig selv og dine naboer.

Skjoldet skal sidde løst, så sensoren kan mærke modstand, hvis robotten kører ind i noget.

Lige så snart du løfter på robotten stopper knivene, og der udgår en akustisk alarm, der signalerer den er blevet løftet.

Robotten har indbygget regnsensor, og af hensyn til kørespor på en plæne kan den indstilles til ikke at køre i regnvejr. Robotten kan også risikere at efterlade grimme græstotter, når den kører i regnvejr.

Ja, indtil du nulstiller robotten med en sikkerhedskode, som kun du eller din smartphone kender, så virker den kun i din have.

Robotplæneklipperen er udstyret så den kan køre op ad 35% skråninger, eller op til ca. 20 grader skråninger.

Robotplæneklipperen vil enten køre hen over eller rundt om muldvarpeskud. Ujævnheder er altså ikke noget problem. Dog har undersøgelser vist, at muldvarpe bliver afskrækket, når der kører en robot rundt.

Robotten kan, afhængigt af model, vind og vejr, køre 60-120 min. på en opladning.

Fejlmeldinger & selvhjælp

Her finder du information om fejlmeddelelser og hvordan du selv afhjælper problemet.