Personvernerklæring

Opplysninger om vår behandling av dine personopplysninger osv.

VI ER DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE - HVORDAN KONTAKTER DU OSS?

Schou er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi har mottatt om deg.
Du finner kontaktopplysningene våre nedenfor.

Schou Company A/S
Nordager 31, 6000 Kolding
CVR-nr.: 50102017

Kontaktperson:
Malene Filtenborg Schøler
HR-sjef
Telefon: 88 91 87 52
E-post: mafi@schou.com

Formålene med vår behandling av personopplysninger, hvilke typer/kategorier opplysninger vi behandler, og det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

NÅR DU BRUKER HJEMMESIDEN VÅR, HENTER VI INN FØLGENDE PERSONOPPLYSNINGER:
Når du besøker hjemmesiden, samler vi automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av hjemmesiden, f.eks. hvilken type nettleser du bruker, hvilke søketermer du bruker på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din nettverksplassering og informasjon om datamaskinen din. Formålet er å optimere brukeropplevelsen og hjemmesidens funksjon samt å foreta målrettet markedsføring, heriblant retargeting via Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre interesser i å forbedre hjemmesiden samt vise deg relevante tilbud og nyheter.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning, art. 6, nr. 1, bokstav f.
Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på hjemmesiden, samler vi inn de opplysningene du selv oppgir, f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper  og eventuelt har returnert, leveringsønsker samt opplysninger om IP-adressen bestillingen er foretatt fra.

Formålet er at vi kan levere produktene du har bestilt, og for øvrig oppfylle vår avtale med deg, blant annet
for å kunne administrere rettighetene dine til å returnere og reklamere. Vi kan også behandle opplysninger om kjøpene for å overholde lovkrav, blant annet i forbindelse med bokføring og regnskap. Opplysninger om kjøp oppbevares. Ved kjøp tar vi vare på IP-adressen med det formål og for å ivareta vår interesse i å kunne forhindre svindel.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning, art. 6, nr. 1, bokstav b, c og f.
Når du melder deg på våre nyhetsbrev, samler vi inn opplysninger om ditt navn, e-postadresse og ev. mobilnummer.
Formålet er å ivareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev til deg.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning, art. 6, nr. 1, bokstav f.

DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER FØLGER AV.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning, art. 6, nr. 1, bokstav b, c og f.
Hvor personopplysningene dine stammer fra:
Opplysninger samles inn direkte fra kunder, leverandører og medarbeidere, og ikke fra tredjepart.

OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE:
Vi oppbevarer personopplysningene dine i inntil ett år etter endt samarbeid, eller så lenge det er nødvendig ifølge loven.

NÅR DU HANDLER HOS OSS, BEHANDLES FØLGENDE PERSONOPPLYSNINGER:
Formål:
Håndtering av kundeopplysninger i forbindelse med inngåelse og gjennomførelse av inngåtte avtaler og etterfølgende fakturering og eventuell purringprosedyre, samt levering.

HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Når du blir kunde hos oss, eller hvis du endrer ditt engasjement hos oss, ber vi deg om noen opplysninger. Vi må f.eks. vite hvilken virksomhet, navn, adresse og virksomhetens foretaksnummer. Vi er oppmerksomme på at det er meget personlige opplysninger, og derfor har vi naturligvis klare regler for hvordan vi behandler dem.

HVOR PERSONOPPLYSNINGENE DINE STAMMER FRA
Kunden er selv ansvarlig for å dele den nødvendige informasjonen med Schou for behandling og levering av diverse produkter/tjenester.

Hos Schou kan det forekomme at det videreformidles personopplysninger fra en kunde om sluttbrukeren, slik at vi kan levere produkter/tjenester direkte til sluttbrukeren.

OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE
Personopplysninger vil som utgangspunkt i henhold til gjeldende regler, herunder i henhold til bokføringsloven, oppbevares hos Schou i en periode på 5 år fra utgangen av regnskapsåret opplysningene gjelder. Personopplysningene slettes når de ikke lenger er relevante, og Schous forpliktelse til å oppbevare personopplysningene er opphørt.

RETTIGHETENE DINE
Du har i henhold til personvernforordningen en rekke rettigheter vedrørende vår behandling av opplysninger om deg.

HVIS DU VIL BRUKE RETTIGHETENE DINE, MÅ DU TA KONTAKT MED OSS.
Rett til å se opplysninger (innsynsrett)
Du har rett til innsyn i opplysningene vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.

Rett til retting
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Rett til sletting
I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av personopplysningene dine begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, får vi i fremtiden kun behandle opplysningene, bortsett fra oppbevaring, med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse
Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger.
Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av opplysningene dine til direkte markedsføring.

Rett til å flytte opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om rettighetene dine i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har rett til å inngi en klage til Datatilsynet hvis du er utilfreds med måten vi behandler dine personopplysninger på.
Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentopplysning
Dette er 1. versjon av Schous personvernerklæring, skrevet 23-04-2018, utarbeidet av Schous Human Resource Department.